Multikanaler används vid konstruktion av kabelkanaler och möjliggör en enkel indragning av låg- och högspänningskablar, telekommunikationskablar, styrkablar, fiberoptiska kablar, skyddsrör osv. Multikanaler kan också användas ovan jord, inne i underjordiska gångar och tunnlar, på brokonstruktioner och varhelst där det ställs höga krav angående takten i kabeldragning, kabelarrangemang och tydlighet i systemet.

Läggning av underjordiska kommunikationsvägar och elkablar kräver ofta att dessa kablar har ett skydd mot mekaniska skador (i fallet med optiska fiberkablar är det ett grundläggande krav). Mekaniskt skydd uppnås genom att lägga kablar, t ex. i kabelrännor, RHDPE skyddsrör osv. Fördelen med dagens mest populära mekaniska skydd av kablar med hjälp av RHDPE skyddsrör är att kablarna kan dras ut eller dra i när som helst, efter rören har redan lagts. Kablar kan vid behov ersättas med nya kablar. Vid kabeldragning händer det ofta att stora mängder skyddsrör av plast läggs inuti ett dike. Det är förknippat med vissa problem såsom behovet av fullständig identifiering av enskilda rör, deras rumsliga arrangemang i diket eller placering i förhållande till andra rör (vid läggningen tenderar rör att sjunka från det övre skiktet mot det nedre och korsa med varandra). Alla dessa problem kan elimineras genom att använda avancerad teknik som går ut på en lämplig placering av multikablar med hög kapacitet och plastkabelbrunnar . Kabelbrunnar och multikanaler är tillverkade av polyeten med hög densitet (HDPE) och deras fördelar är hög flexibilitet, enkel modifiering och enkel installation (film finns på hemsidan).

TEKNISK SPECIFIKATION AV MULTIKANALER

Alla Multikanalers komponenter och tillbehör är tillverkade i pressningsprocessen som teknologiskt är relaterad till formsprutning. Skillnaden är användning av volym gas, t.ex. kväve, för att bilda ett skum inuti väggarna i höljet och samtidigt bibehållande av en slät ytteryta. Denna metod har följande fördelar:

  1. hög hållfasthet i förhållande till vikten,
  2. hög styvhet i förhållande till vikten,
  3. brist på inre spänningar minskar risken för deformation,
  4. med denna teknik kan man bearbeta de flesta termoplaster,
  5. valet av material garanterar mycket goda mekaniska och kemiska egenskaper,
  6. slät ytteryta på pressningar,
  7. vslät yta absorberar inte fukt och föroreningar,
  8. vid tillverkningsprocessen används inte klorfluorkarboner, t.ex. freon.

 

 

DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Driftstemperatur: – 30 grader C till 60 grader C
Lagringstemperatur: – 25 grader C till +55 grader C
Installationstemperatur: – 5 grader C till + 40 grader C

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Läggning av kabelkanaler, extra borrning, järnvägslinjer, byggande av stamnät, vindkraftverk osv.

FÖRPACKNING

9W 15 st. på en pall
6W 32 st. på en pall
4W 30 st. på en pall

SPECIELLA MATERIAL:

Vi rekommenderar att du använder silikonolja för installation av multikanaler.

GARANTI PÅ MATERIALHÅLLBARHET
50 år

MILJÖVÄNLIG KASSERING

Återvinning