Vi har omdömen och godkännanden av:

  • Elfakulteten vid Tekniska högskolan i Szczecin – Provningscertifikat för varningsband samt varnings- och markeringsband
  • Institutionen för experimentellt kommunikationsbyggande från Warszawa
  • Olje- och gasutvinningsinstitutet från Kraków
  • Energiinstitutet från Warszawa
  • Forsknings- och utvecklingscentralen för elektriska installationer och utrustning från Warszawa
  • Kvalitetscertifikat ISO 9001:2008 och ISO 14001 :2004
  • Standarden EN 12613
  • Standarden FTZ 548464 som utfärdats av det Österrikiska Forskningsinstitutet i Wien  – „ÖFI – Österreichisches Forschungsinstitut”