System för märkning av nät

PTS RABKA är en tillverkare av högkvalitativa varningsband samt varnings- och markeringsband för att markera
telekommunikations-, gas-, vatten- och elnät.

Varningsband och markeringsband

PTS RABKA erbjuder intelligenta och passiva EMS markörer och sökare som används för att markera och lokalisera
platsen för underjordiska telekommunikations-, gas-, vatten- och elnät

Märkningsstolpar, kabelmuffar, plattor för kabelskydd

Tekniska kanaler

Multikanaler tillhandahållna av PTS RABKA utgör ett utmärkt skydd för kablar vid byggandet
av väg- och järnvägstransport och vid byggandet av urbana kabelvägar

Markörer

PTS RABKA erbjuder intelligenta och passiva EMS markörer och sökare som används för att markera och lokalisera
platsen för underjordiska telekommunikations-, gas-, vatten- och elnät

PTS Rabkas verksamhet

Företaget PTS Rabka grundades 1991. För att möta kundernas förväntningar, har företaget satsat på en dynamisk utveckling inte bara i form av investeringar i nya produktionslinjer, utan också ett ständigt utökande av sitt produktutbud.

Idag, efter nästan 25 år av närvaro, inte bara på den inhemska marknaden, utan också utomlands, erbjuder vi våra kunder ett komplett system för märkning, lokalisering och säkring av underjordisk infrastruktur. För närvarande består systemet av: varningsband och markeringsband, elektromagnetiska markörer, märknings- och mätstolpar, tekniska multikanaler, kabelbrunnar, plattor för kabelskydd och många andra produkter att ansluta och säkra telekommunikations-, gas-, vatten- och elnät.

Dessutom ägnar sig företaget åt tillverkning av alla slags LDPE-folier och ett brett utbud av säckar för avfallssortering. Alla våra produkter är de bästa och mest hållbara material och har alla nödvändiga intyg och certifikat.

Varför PTS Rabka?

  • Pionjär i system för märkning, lokalisering och säkring av infrastrukturen på den polska marknaden,
  • Omfattande system av produkter,
  • 25 års erfarenhet i branschen,
  • Exklusiv leverantör av produkter och tjänster till stora nätoperatörer i Polen,
  • Garanterad kvalitet samt snabbt och punktligt genomförande av beställningar,
  • Identifiering av nya kundbehov och professionell hjälp med genomförda projekt.

Współpracujemy z:

klienci-n

Installation av Markörer

Gas

Montering av Multikanaler

El

Dragning av Kablar

Nyhetsbrev

Få alla nyheter om våra produkter